Wie betaald een huis van gebed?

De algemene visie van een huis van gebed is om de kosten zo laag mogelijk te houden.  Er word vaak gekozen voor een goedkoop gebouw. Maar in samenwerking met een lokale kerk is dat ook niet altijd het geval. Onder alle omstandigheden kost het gereedmaken van een gebedsruimte vaak veel geld. Het verbouwen van bijvoorbeeld een oude winkel en het brandveilig maken is vaak erg prijzig. Zowel stoelen, banken en muziekinstrumenten worden vaak geschonken of door de leiders/ initiatiefnemers  zelf betaald. Er zijn ook locale kerken die giften geven aan het gebedshuis. Bij speciale diensten of onderwijsconferenties worden er collectes gehouden waardoor de huur van het gebouw betaald kan worden. Wanneer gelovige ervaren dat zij gezegend worden door het gebedshuis zijn zij ook bereid om te geven en te investeren. De grote gebedshuizen verkopen regelmatig cd’s en boeken en zijn daardoor in een bepaalde mate zelfonderhoudend.

Was this answer helpful ? Yes / No