Worden er leiders getraind in een huis van gebed?

Ja, dat is zeker wel de bedoeling. Maar vaak is er een tekort aan mensen. Toch zijn er gebedshuizen die al jaren bestaan waarvan sprake is van vermenigvuldiging. In de loop der jaren proberen de leiderschapsteam ook anderen jonge leiders en nieuwe bidders/aanbiddingsleider te trainen die leiding en dienstbaarheid kunnen geven binnen het gebedshuis. Op deze manier heb je niet 2 a 3 mensen die aan het roer staan, maar een breder draagvlaak. Dit betekend soms dat een gebedsleider niet meer 12 maar 6 gebedstijden per week leid. Op zo’’n manier heb je niet iemand die altijd op de voorgrond treed, maar is er een bredere basis en daardoor ook vaak meer kleur in het gebedshuis. Het gebeurd ook vaak dat een groep van zowel oude als nieuwe leiders na een aantal jaar een nieuw gebedshuis gaat pionieren een dorp en/of stad in de regio.  Sommige huizen van gebed hebben ook gebedscholen. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld 3 maanden per jaar de gebedschool IMI waar mensen getraind kunnen worden in voorbede en aanbidding.

Was this answer helpful ? Yes / No