Wordt er onderwijs gegeven in het huis van gebed?

Bijbels onderwijs is een belangrijk onderdeel binnen het huis van gebed. Het huis van gebed geloofd wel dat veel belangrijke lessen geleerd worden door beïnvloeding van christenen onderling. Een oudere gelovige kan als een vaderfiguur heel veel leren aan een jonge gelovige. Het huis van gebed geloofd dat sommige relaties spontaan geboren kunnen worden. Er is een natuurlijke klik waardoor bepaalde personen naar elkaar toe trekken. Veel kennisoverdracht vind plaats door relaties en vriendschappen. Er is veel geloof in persoonlijke getuigenissen en bemoedigingen. Het huis van gebed geloofd dat je door gesprekken met elkaar heel erg veel kan leren. Toch zijn er ook vaak avonden of zaterdagen waarin er onderwijs word gegeven over belangrijke thema’s. Veelal geven leiders van het gebedshuis onderwijs, soms worden leiders uit anderen gebedshuizen uitgenodigd. Ook worden hiervoor bijbelleraren of voorgangers uitgenodigd die het huis van gebed kunnen dienen met onderricht.

Was this answer helpful ? Yes / No