Zijn er qua inhoud echt ontwikkelingen waar te nemen in de gebedsbeweging?

Ja. Zeker. De gebedsbeweging groeit zowel in de breedte als in de diepte. Binnen de gebedsbeweging zien we veel verandering en groei. De tijd van privé agenda’s en programma’s is voorbij. Meer en meer voorbidders en gebed leiders beseffen dat de eenparig verenigde gebed is de sleutel tot geestelijke doorbraak. We merken dat God allerlei kerken aan mobiliseren is om te bidden voor hun stad,dorp of regio. Steeds meer leren gebedsgroepen om afgestemd te zijn op de Heilige Geest. Het is steeds minder het “afwerken” van gebedslijsten, hoe goed bedoeld ook. De gebedsbeweging verlangt erna om als Bruid van Christus samen te werken met de Almachtige God. Vanuit liefde en vrees voor God is er ook meer ruimte voor onderwerping aan Hem, zodat Hij zijn kinderen leert om effectief, strategisch en doelgericht te bidden! Want de gebedsbeweging wil concrete verandering zien in dorpen en steden. Het huis van gebed verlangt i.s.m. kerken en allerlei gebedsgroepen om transformatie in de omgeving te zien.

Was this answer helpful ? Yes / No