Gebedsbijeenkomst voor de Provinciale Staten verkiezingen 2015

provinciale-staten-verkiezingen-gebed-17-maart-2015Gebedsbijeenkomst voor de provinciale staten verkiezingen op 18 maart 2015. We bidden samen op dinsdag 17 maart. van harte uitgenodigd. Misschien lijken deze verkiezingen niet zo belangrijk, maar ik zal je nog sterker vertellen: het zijn er zelfs twee in één. Als de leden van de Provinciale Staten zijn gekozen, dan zullen zij ook de leden kiezen voor de (invloedrijke) 1e kamer.

Misschien denkt je: het zal allemaal wel weer los lopen met de komende verkiezingen. Maar het is juist super belangrijk dat er biddende wachters op de muren staan. Wachters zijn waakzaam, alert, ze voelen zich verantwoordelijk en staan paraat als er gebed nodig is. Onze regeerders hebben zoveel invloed op op ons land, dat we hierin niet onverschillig kunnen zijn. Er zijn bijv. bepaalde politieke partijen, die heel gericht bezig zijn om het christelijke element uit onze samenleving weg te halen. Op moreel gebied zullen zij ook proberen om nog verder over Gods grenzen heen te gaan. Ook het recht op christelijk onderwijs wordt bedreigd als deze partijen aan de macht komen. Laten we het allemaal maar gebeuren…of gaan we de komende week hiervoor strijden in gebed???

Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van deze Bijbelse opdracht en de belofte die daar aan verbonden is:

Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid

1 Timotheüs 2:1-2

Denk niet gering over de kracht van het gebed. Ik geloof echt dat het kan uitmaken als er de komende week veel gebeden wordt voor de verkiezingen in binnenkamers, kerken, gebedshuizen en tijdens bidstonden.

Daarom wil ik je aanmoedigen om als christenen en gebedsgroepen massaal te gaan bidden voor de komende verkiezingen op 18 maart 2015. Ook na de verkiezingen blijven we biddn voor onze regering: dat ze een beleid zullen uitvoeren naar Gods wil. En kracht en wijsheid mogen ontvangen voor deze moeilijke taak.

Naast het gebed in de binnenkamers en op andere plekken deze week, willen we als JHOP ook samen komen op dinsdagavond 17 maart om te bidden voor deze verkiezingen. En de verkiezingen in Israel!

Wanneer? Dinsdagavond 17 maart 2015

Waar? Schaarsbergenstraat 198, Den Haag

Hoelaat? 20:00 uur

Aanmelden kan via Facebook, zie: https://www.facebook.com/events/1573396899612585/