Gebedsbijeenkomst voor Europa – Woensdag 6 april 2016

Op woensdagavond 6 april zal er in Den Haag een Internationale Gebedsavond gehouden worden in het kader van de gebedsconferentie 2016 van de European Union of Prayer. (http://www.euofprayer.eu/euofprayer/Home.html)

Er zullen voorbidders zijn uit ongeveer 15 Europese Landen, die elk half jaar drie dagen samen komen om te bidden in het land waar dan het voorzitterschap van de Europese Unie zetelt. Op de slotavond willen deze voorbidders heel graag de gebedsbeweging ontmoeten die zich in het betreffende land geroepen weet tot de dienst van de voorbede voor de volkeren, om samen in de dienst van het gebed op te trekken.

Samen met de leiding van EUOP heeft een kerngroep uit Den Haag en omstreken deze gebedsavond voorbereid. We zien we uit naar een gebedsavond waarop we Europa en Nederland voor de Troon van God mogen brengen. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten.

Locatie: De Anglicaanse Kerk St John and St Philip, Arie van der Spuyweg 1 Den Haag.

Aanvang 19.30 (ontvangst vanaf 19.00) einde 22.00.

Meer dan ooit beseffen wij dat het de hoogste tijd is om samen als Voorbidders tijd apart te zetten voor gebed voor de volkeren. God draagt de volkeren in zijn hart. Het is bijzonder om dan ook deel uit te maken van een internationale groep van voorbidders die naar ons land komt om samen de Heer te zoeken.

Met hartelijke groet,

Ds. Robbert Jan Perk (Evangelisch Werkverband, werkgroep gebed)

Corrie Oosterhuis (Jeugd met een Opdracht)

 

(Namens het kernteam uit Den Haag, Tom Keek, Rev. Rens Schalkwijk, Carolyn Jones, Johan (van JHOP), Wim Kuijper)