Gebedspunt van week 01/04/2019

…ging hij (Mozes) aan de ingang van het kamp staan en riep: `Wie voor Jahwe is, hierheen!’ Toen voegden al de levieten zich bij hem. Exodus 32:26

Here, we zijn een nieuw seizoen ingegaan waarin Uw uitverkozen volk en de mensen in deze wereld een keuze moeten maken. Volgen we U of blijven we in onze oude gedachtenpatronen hangen en blijven we dezelfde dingen doen die we altijd gedaan hebben? Op dat laatste rust weinig tot geen zegen maar wanneer wij deze dag ervoor kiezen om U te volgen dan zult U in overvloed komen met uw aanwezigheid en met uw instemming. Willen jullie dit? Dit is wat Hij vraagt.

We bidden deze week, Heer, dat U degenen die aan uw kant willen staan, samenbrengt en verbindt. Degenen die alles aan U willen geven. Degenen die afstand willen doen van hun zelfgenoegzaamheid, hun gereserveerdheid en angsten, om alles te worden wat U verlangt. Als wij Ja! zeggen dan zult U een weg voor ons bereiden. Uw voorziening zal daar zijn. Uw Tegenwoordigheid zal daar ook zijn. Heer, we houden daarvan! Wij willen dat! Verbindt uw mensen in deze stad en maak ons één. Verzamel ons, zodat wij dat machtige leger worden waar we zo vaak over praten maar we willen het ook zien Heer! Raak ons aan, herstel ons en maak ons één stem, één klank en breng ons vaak samen in één plaats. Dank U Jezus! We geven ons leven aan U en kiezen voor U omdat U onze lofprijs verdient. Amen.