Gebedspunt van week 11/3/2019

„Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.“‭‭ Jakobus‬ ‭5:16‬

Onze Vader in de hemel, wij prijzen U voor wie U bent, de enige levende God! En we danken U dat wij Uw kinderen zijn en dat we moedig voor Uw troon van genade kunnen komen, omdat Jezus onze Hogepriester is.

We vragen God, dat U ieder van ons helpt om te wandelen in gehoorzaamheid aan Uw Woord. Help ons om onze zonden aan elkaar te belijden, zodat we kunnen worden genezen (Jakobus 5:12). Want U kijkt naar onze harten en U geniet enorm van gehoorzaamheid (1. Sam. 15:22). Help ons, o God, om Uw wil te doen, want niet iedereen die tegen U zegt, ‘Heer, Heer’, zal het koninkrijk van de hemel binengaan, maar alleen degene die Uw wil doet (Matth.7: 21).

Wanneer we weerstand ondervinden en ontmoedigd raken, wilt U ons dan helpen ons te blijven inzetten voor voorbede voor deze stad. Moedig ons aan om niet op te geven, maar door te gaan en te blijven roepen naar u, God!

Hemelse Vader, zorg ervoor dat we maand na maand samen vasten om te vasten en te bidden en onszelf voor U te vernederen.

Ons gebed richt zich tot U, HEERE; er is een tijd van welbehagen, o God, vanwege Uw grote goedertierenheid; verhoor ons in de trouw van Uw heil. ‭‭(Psalm‬ ‭69:14‬)

In Uw naam, Jezus, bidden wij. Amen.