Gebedspunt van week 18/3/2019

“Hoe goed en aangenaam is het wanneer Gods volk in eenheid samenleeft …
Want daar schenkt de Heer zijn zegen, zelfs leven voor eeuwig”
(Psalm 133:
1, 3b).

God de Almachtige, gezegend zij uw naam! U bent één, Vader, Zoon en Heilige
Geest! We danken U omdat U de bron en basis van eenheid bent. Wij danken u
voor de manier waarop de Heilige Geest ons, uw lichaam, samenvoegt.

God, u schenkt uw zegen, zelfs leven voor altijd, wanneer we samen in eenheid leven. Jezus, u hebt gebeden voor volledige eenheid zodat de wereld gaat geloven (Johannes 17:23) en de eenheid met God leert kennen (Johannes 17: 21,24). De Heilige Geest is het middel tot eenheid. De Heilige Geest verenigt ons, Jezus.

We hebben berouw, o God, voor het beoordelen van elkaar, omdat we trots en arrogant zijn als individuen, gezinnen en kerken. We bidden dat U ons, het lichaam van Christus in Den Haag, uit de verschillende denominaties, zult helpen om koninkrijksrelaties te maken, perfect verenigd in Uw Geest. Maak ons ​​hart hongerig naar opwekking in Den Haag. Want waar twee of drie hongerige harten bijeen zijn in de zaak van opwekking, bent U daar. En uw aanwezigheid, God, verenigt ons in een bovennatuurlijke eenheid.

Heer Jezus Christus, in uw naam bidden we dat we allemaal met elkaar een zijn in wat we zeggen en dat er geen verdeeldheid onder ons is, maar dat we perfect verenigd zullen zijn in gedachten en gevoelens . (1 Korintiërs 1:10). Heilig ons door de waarheid, uw woord (Johannes 17: 17). Help ons elkaar lief te hebben zodat we de getuigen voor Den Haag zullen zijn en anderen zien wie U bent, Jezus, en welke liefde de Vader heeft voor de stad.

Breng ons om de eenheid te voltooien, U in ons en wij in U, Jezus (Johannes
17: 26a) zodat Den Haag in U zal geloven.

In uw naam, Jezus, bidden wij. Amen!