Gebedspunt van week 25/03/2019

„Ze kwamen samen en baden in eenheid.”(Handelingen 1:14)

Vader in de hemel, het woord dat uit uw mond uitgaat, zal u niet leeg terugkeren, maar zal bereiken wat u wenst en het doel waarvoor u het zendt (Jes 55:11)

Vandaag bidden we met een vurig gebed voor de kerken in onze stad. Jezus, help ons om voortdurend voor uw lichaam te bidden (Handelingen 1:14). Maak ons nederig, zodat we wanhopig naar U worden, oh God, en vasthoudend in ons gebed voor de stad Den Haag. Breek ons en vorm ons, Here, totdat we vastbesloten zijn om wanhopig te bidden: “We zullen U niet laten gaan totdat we van U horen.” Help ons om te bidden voor de bestemming van deze stad, om van het gebed een prioriteit te maken.

In Jezus’ Naam bidden we. Amen.