Gebedspunt van week 25/2/2019

„En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen, gezien. Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.“
‭‭Jesaja‬ ‭6:3-8‬ ‭NBG51‬‬

Onze Vader in de hemel,

Heilig, heilig, heilig bent U, Heer Almachtig. Wij verhogen U, Vader God, wij prijzen U. Wij zegenen Uw Heilige Naam!

Heer Almachtig, wij nodigen U uit in de stad Den Haag. We bidden dat Uw aanwezigheid in deze stad zo sterk zal zijn dat mensen zichzelf gaan zien zoals ze werkelijk zijn. Dat ze zien hoe onrein zij zijn. En dat zij U, de Koning, de almachtige Heer zullen zien die hun schuld en zonde wegneemt.

Breng ons naar een plaats waar we zo gebroken zijn, zo vernederd en ellendig dat we U uit de grond van ons hart aanroepen.
Wees genadig, o God, en leid ons naar die plaats waar we arm zijn in de Geest, zodat het koninkrijk der hemelen de onze zal zijn (Matth.5: 3). Wees genadig, Here Almachtige, en leid ons naar die plaats waar we U ontmoeten om te worden getransformeerd in een nieuwe schepping, om mensen te worden die U zult uitzenden als ambassadeurs van Christus (2 Kor 5:20).

In Jezus’ kostbare Naam bidden we. Amen.