Gebedspunt (week van 17/12/2018)

Vele Samaritanen uit die stad geloofden in hem omdat het getuigenis van de vrouw: “Hij vertelde me alles wat ik ooit heb gedaan.” Als dan de Samaritanen tot hem kwamen, vroegen ze hem bij hen te blijven, en hij bleef daar twee dagen. En er geloofden veel meer in zijn woord. Ze zei tegen de vrouw: “Het is niet meer om wat je zei dat we geloven, want wij hebben voor onszelf gehoord, en we weten dat dit inderdaad de Redder van de wereld is.” (Johannes 4: 39-42)

Vader God,

Wij danken U voor dit seizoen, waarin we het jaar 2018 aan het beindigen zijn en ons voorbereiden op 2019. Wij danken U dat het nu de tijd is waarin de meeste mensen zullen nadenken over onze gezinnen en prioriteiten en zullen reflecteren en plannen. En het is ook een seizoen waarin mensen horen over de geboorte van Christus.

We willen bidden voor iedereen die verblijft in Den Haag, of ze over de naam van Jezus gehoord hebben of niet, of van U weggelopen zijn of juist met U wandelen, dat u Heer Jezus, de Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst zich zal manifesteren aan iedereen op een bijzondere manier. Laat de getuigenissen en verhalen van Uw mensen gehoord en gezien worden in deze stad, dat degenen die hun hart hebben vernederd om Jezus te ontvangen, net als de dorpelingen zeiden tegen de Samaritaanse vrouw, “het niet meer als gevolg is van wat de vrouw vertelde maar dat ze het zelf hebben gehoord en weten dat dit inderdaad de Redder van de Wereld is.”

Heilige Geest, wij vragen dat u doorgaat met het bereiden van de harten van mensen om Jezus te ontvangen als hun persoonlijke verlosser, om hun ogen te openen, zodat ze zich zullen keren van de duisternis naar het licht en van de macht van satan tot God, opdat zij vergeving van zonden zullen ontvangen en een plaats met hen zullen krijgen die geheiligd zijn door het geloof in Mij. (Handelingen 26:18).

In de machtige naam van Jezus, amen.