Gegevens (ANBI Stichting)

Gegevens (ANBI Stichting)

STICHTING JUSTICE HOUSE OF PRAYER

Postadres: Schaarsbergenstraat 198, 2473 CB, Den Haag
Bezoekadres (per 1 mei 2018): Korte Vleerstraat 230, 2513 VP, Den Haag
Telefoonnummer: 070-7852711
Website: www.jhop.eu
Email: info@jhop.eu
RSIN: 858574962
KvK nr.: 71089578
Oprichtingsdatum: 06 maart 2018
Statutaire zetel: Den Haag

De stichting heeft als doel

Middelen tot het bereiken van het doel

Bestuurders

Beloningsbeleid
Bestuur: Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt voor de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Personeel: Zodra er sprake zal zijn van personeel zal een salarisreglement worden gemaakt met als richtlijn cao Sociaal Werk. Dit is nu nog niet ter sprake.

Beleidsplan
Het beleid voor 2018 en verder is:

Klik hier voor het volledige beleidsplan 2018.
Klik hier voor de begroting van 2018.

Concrete projecten
We zijn bezig met de volgende concrete projecten:

Financiële verantwoording
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, indien het bestuur dit besluit vergezeld van een rapport van een deskundige, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt bij de vaststelling van de jaarstukken door het bestuur aan de penningmeester decharge verleend.

Over ons

JHOP is een interkerkelijke groep mensen die verlangt naar dag en nacht aanbidding en voorbede voor en vanuit Den Haag. Aanbidding: Omdat God het waard is om te aanbidden. Voorbede: om dat onze stad het nodig heeft. Lees meer

Nieuw op de website

Colofon

Korte Vleerstraat 230, Den Haag

info@jhop.eu | 070-7852711

Steun JHOP

Doe mee