Haagse kerken op weg naar Pasen

De Kloosterkerk bezint zich ieder jaar met een ‘vastengroep’ op Pasen. De Lukaskerk heeft een Gids voor de veertigdagentijd uitgegeven.

Lees verder op. Bron: www.kloosterkerk.nl