Hoofddoel 40 dagen bidden en vasten

HOOFDDOEL & FOCUS

Ik vind het fijn om te benadrukken waar het in deze periode als eerste omgaat. Als eerste mag deze apart gezette periode een diepe impact hebben op de unieke band die jij met God de Vader mag hebben.

Met een klein team hebben we wat voorbereidingstijd gehad en daar werden we overweldigd met de gedachten dat Gods hunkering naar ons heel groot is. Zoals een Vader zijn kinderen liefheeft. In de ogen kijkt, aanraakt, lieve woorden spreekt. Zo geloven wij dat onze God een hele intieme God is. En dat ‘van aangezicht tot aanzicht’ heel dichtbij komt.

We lazen opnieuw 2 kronieken 7 vers 14. Er zijn van die momenten dat God op de één of andere manier de dingen die Hij verlangt en vraagt door een “teken” bevestigd. Zo liep iemand uit onze groep op weg naar een vriend en zag hij op de grond een stukje papier liggen waarvan hij dacht dat het een bladzijde uit de Bijbel was…

Dit bleek zo te zijn en toen hij er naar keek zag hij dat de bladzijde afkomstig was uit het boek van 2 kronieken 7. En eigenlijk sprong direct vers 14 eruit:  “en als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”.

Voor ons sprong ‘en zoeken mijn aangezicht’ eruit. We hadden de indruk dat Gods Geest zei: ‘dit is de kern’. Zijn doel en hartsverlangen voor ons persoonlijk en voor ons land is om dit te bewerken middels deze komende 40 dagen van (aan)bidden & vasten.

Hij verlangt om vanuit de hemel te horen om te vergeven en te herstellen. Want het is niet Zijn arm die te kort is om te verlossen of de onmacht van Zijn oor om te horen. Het zijn de ongerechtigheden die scheiding brengen tussen ons en God en door zonden blijft zijn aangezicht verborgen zodat Hij niet hoort (Jes.59:1,2).

Wat een bijzondere God. De God die verlangt dat we Zijn aangezicht zoeken. Dat we Hem van dichtbij in de ogen kijken. Zijn adem (ruach, Geest) voelen.

Deze God verlangt en jaagt er naar om in hechte verbondenheid met ons te leven. Aan het begin van onze geschiedenis verloor Adam de heerlijke en innige band met God. Ze deelde niet meer in de glorie. Gods aanwezigheid was weg. De tastbare werkelijkheid van God om hen heen was weg. Adam had een niet te beschrijven verlies geleden (Eva ook trouwens).

Een trauma. Een diepe wond. De heftigheid en impact hiervan zullen wij nooit werkelijk snappen.  

Ons gebed in de aankomende 40 dagen is gebaseerd op het herstelwerk van Jezus Christus.

In Johannes 17 vers 22 staat namelijk dat Jezus hen (en ons) laat delen in de glorie die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. De glorie, de aanwezigheid van God die Adam verloor is herstelt door Jezus Christus.

We gaan bidden dat het lichaam van Christus (de kerken in Nederland, de gelovigen in ons land, Zijn mensen, Zijn volk) hechter wordt met God als nooit te voren. Hunkeren, snakken en jagen naar Gods tastbare aanwezigheid. En het beleven van EENHEID met God.

En dat elk obstakel, elk bolwerk in ons denken zal worden afgebroken. Niets mag in de weg staan om te ten volle te ervaren dat we delen in eenheid met God. En delen in de glorie. Zoals de zon op je gezicht kan schijnen, zo kan de glorie van God als een laagje van onvoorwaardelijke liefde op je zijn. Je hart is vol van Hem. En je ervaart Hem ook nog eens op je. De Geest is niet uitgedoofd (1 Thess 5) maar juist een laaiend voor in jou.

Deze focus zie je overigens terug in de opwekkingsgeschiedenis. Het verlangen dat God dichtbij gaat komen. Dat Zijn aanwezigheid verandering kan brengen. De honger naar Hem. Denk bijvoorbeeld terug aan de opwekking van Wales in het begin van de negentiende eeuw. Daar werd in een zeer korte tijd heel de geestelijke landkaart op zijn kop gezet en kwamen er meer dan 100.000 mensen tot levend geloof. Zieken werden door gebed genezen en de kracht van de Heilige Geest was voor iedereen merkbaar. De impact was zelfs wereldwijd! De leider van de Opwekking in Wales, Evan Roberts, liet mensen een simpel gebed bidden voor een Opwekking. Hij zei, bidt steeds het volgende:

“zend nu uw Heilige Geest in Jezus naam, zend nu uw Heilige Geest krachtiger in Jezus naam, zend nu uw Heilige Geest nog veel krachtiger in Jezus naam”

Zullen wij dit opnieuw gaan bidden? Zullen we met elkaar verwachtingsvol zijn? Zullen we bidden voor een frisse uitstorting van Gods Geest? Zullen we bidden voor een opwekking in ons land? En dat met name wij als lichaam van Christus weer gaan leven in nauwe verbondenheid met God? Dat de gaven van Gods Geest volop ruimte krijgen? Dat we verwachten dat wonderen en tekenen ons zullen volgen?

Doe je mee? Meld je hier aan >>>

Johan den Hartogh