Intimiteit 06/05/19

Hemelse Vader, we danken U dat U ons trekt door uw Geest. Verkwik uw mensen deze week als zij in uw aanwezigheid komen. Wij vragen U om hen een pauze te geven deze week om in uw tegenwoordigheid te komen en versterkt te worden. Maak die tijd en plaats beschikbaar want voor sommigen is dit moeilijk. Geef ons het verlangen om te komen en van het levende water te drinken wat U vrijelijk aanbiedt. Laat uw volk zien hoe belangrijk dit is omdat we het niet alleen willen belijden met onze mond maar het ook doen zullen met heel ons hart. Ik bid dit speciaal voor degenen die een geestelijke bediening hebben gekregen in de stad Den Haag. U heeft hun werk en offervaardigheid gezien aan hen die genezing en redding nodig hebben. Vader, vul hen opnieuw in die intieme plek met alles wat zij nodig hebben.

Laat eenheid en liefde tussen voorgangers toenemen en verwijder elke zelfzucht en zelfpromotie omdat het werk dat zij doen belangrijk is voor uw Koninkrijk. U heeft het gegeven en een ieder is een puzzelstukje in dat complexe ontwerp genaamd de kerk. Help hen om hieraan te denken Vader. Laat hen nooit iets te doen in eigen kracht omdat uw woord duidelijk zegt, “Het is niet door geweld, niet door kracht, maar door Mijn Geest” (Zach.4:6). We danken dat U hen opnieuw daaraan herinnert en om deze waarheid te leven met al hun kracht. Regeer in ons Heilige Geest! Werk door ons heen zodat we een transformatie gaan zien in onze samenleving zoals we die nog nooit hebben gezien! We vertrouwen op U Jezus, in uw naam, amen.