Spreuken 14:31 NBV

Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn Schepper, wie zich over een arme ontfermt, eert hem.

Psalms 103:6 ERV

The Lord does what is fair. He brings justice to all who have been hurt by others.

Als God zich druk maakt om een verschoppeling, is het goed als wij dit ook doen. Als we God willen eren, dan vinden we belangrijk wat voor hem belangrijk is, en doen we wat Hij zou willen dat we doen. dit kunnen we ook helder terugvinden in de Bijbel.

Micha 6:8 NBV

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Spreuken 31:8 NBV

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

We kunnen dit ook doen omdat Hij het ons geeft en ons helpt om het te doen. Wat we hebben, hebben we gekregen en is genade van God gekregen. Genade is het schenken van onverdiende gunsten. Rechtvaardigheid is dat mensen precies dat krijgen wat ze verdienen. Liefdadigheid uit jezelf lief zijn voor anderen, het is een optie om gunsten te schenken. Gerechtigheid is recht doen als geloofsdaad.

Als JHOP zijn we hierin onderweg. We ervaren regelmatig Gods haat tegen onrecht. En wij willen vanuit Gods passie, die ons raakt, opkomen voor recht en daarvoor aanhoudend bidden (Lukas 18).