Heer, geef ons Den Haag – Jan 2018

In de 16de eeuw, in de tijd van de reformatie bad John Knox: ‘Heer, geef mij Schotland’. God gaf een krachtige opwekking en de autoriteiten vreesden voor
de biddende John Knox.

Laten wij bidden: Heer, geef ons Den Haag!

En verwacht opwekking.