Manifestatie 13/05/19

“Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God”. (Rom.8:19)

Vandaag bidden we, Vader, dat de zonen en dochters van God zich zullen openbaren aan de mensen. In deze stad, in Nederland en overal waar zij zich bevinden. Uw oog is op hen! Uw hand is op hen. Dat zij uw grootheid en pracht zullen zien God! U omgeeft hen en houdt hen vast met koorden van liefde. U openbaart uzelf en zij kennen de geheimen die U ontrafelt in de gemeenschap met U. Laat hen zien waar hun plaats is in de maatschappij en in uw Koninkrijk op aarde. Geef hen duidelijkheid en een vastbesloten hart waarin keuzes worden gemaakt voor U. Verklaar de bijbel, Heilige Geest, telkens als zij lezen en geef hen een gehoorzaam hart. Ik bid dat zij die verandering zullen zijn op hun werk, in hun familie en vriendenkring en op straat, overal waar U hen heen leidt. We zijn allemaal geroepen om getuigen te zijn van hetgeen we gezien en gehoord hebben dus hierbij vragen we U om vrijmoedigheid om uit te stappen in het onbekende. Met U kunnen we het.

We bidden ook voor hen die er niet zo zeker van zijn of zij geroepen zijn door U. En voor hen die nog geen deelgenoot zijn van uw huisgezin. Oh, sta hen bij Heilige Geest! Openbaar de waarheid die in Christus is. We verlangen ernaar dat ook zij binnenkomen. Dat hun onzekerheden en angsten worden afgeschud en dat zij een persoonlijke relatie krijgen met Jezus. Raak ze nu aan, manifesteer uzelf en trek ze over de streep. Ze zullen zo blij en vrij zijn als ze U hebben ontvangen! We bidden krachtig voor hen en als we hen tegenkomen praten we over U. U heeft ons de bediening van verzoening toevertrouwd. Om hen te verzoenen met God de Vader en met Christus. Dat is een grote eer. Dank U. In Jezus naam bidden we dit. Amen.