Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018

Lieve Vader,

Wij vragen dat Uw hand is op de gemeenteraadsverkiezing die vandaag plaatsvindt. U heeft de controle. Onze hoop is op U. Vader, we bidden voor goed weer, we bidden dat degenen die kunnen stemmen, gaan stemmen. We bidden dat deze verkiezingen de gemeenteraden door heel Nederland zullen bewegen om wijze besluiten te nemen en om U met eerbied en ontzag te dienen (Ps 2: 10-11). In Jezus’ naam vragen we, amen.