Nacht van gebed 28 Februari 2014

banner-nacht-van-gebed-28-febr-2014-JHOPWelkom bij al weer de volgende nacht van gebed. Het thema is: LEVEN. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Abortus, mensenhandel, prostitutie etc. Uiteraard is er veel tijd van aanbidding. Verschillende groepen en kerken zullen ons meenemen in aanbidding en gebed. Met name de Stichting Bound4Life zal vanaf 20:00 t/m 22:00 uur ons leiden. Bound4Life is een gebedsbeweging. ze beogen een gebedsbeweging onder christenen op gang te brengen, gericht op het einde van abortus in Nederland.