JHOP in Transitie

De vorige keer schreven we dat Johan, als pionier, JHOP tot een bepaald niveau heeft gekregen. En dat we nu met een team aan het kijken zijn hoe JHOP in een “volgende fase” kan gaan komen. We hebben allerlei seizoenen gehad bij JHOP. We hebben sterke teams gehad met goede teamleiders. En op het hoogtepunt werd er wekelijks meer dan 50 uur gebeden en aanbeden. Iedereen heeft de afgelopen maanden kunnen merken dat we nu in een andere fase zitten.

We hebben nu even geen teams zoals: planning, onderwijs, media, geluid, PR etc. ook zijn er minder uren van gebed en aanbidding etc.

Iedereen voelt het aan; er moet wat gebeuren.

Daarom zijn we ook heel dankbaar voor wat we het ‘JHOP Transitie Team’ noemen. Het transitie team bestaat uit de volgende 8 mensen; Koos en Tineke van Gaalen, Arjen en Sifra Veerman, Rachel Sleurink, Willemijn Veerman en Johan en Hannah den Hartogh.

In de aankomende tijd hopen we bezig te zijn met de volgende zaken;

  • De visie en missie scherper maken
  • Zelf en met elkaar tijd doorbrengen in gebed met God om hiervoor te bidden
  • Bekendheid te genereren
  • Financiën te laten groeien
  • Oriënteren of de activiteiten nog vanuit onze huidige locatie gaan plaatsvinden of vanuit een nieuwe locatie etc.

Met een bredere groep mensen zijn we ook aan het verkennen hoe we kunnen samenwerken. Met een grotere impact op de stad. We ontmoeten elkaar nu 1x per maand. We noemen dit KAIROS. Ons verlangen is dat JHOP deel wordt van deze bredere beweging. De kans is groot dat we te maken krijgen met een naamswijziging voor JHOP.

We hopen daar over een aantal maanden meer over te kunnen vertellen.

Kerken, groepen, individuen kunnen nog steeds komen bidden en aanbidden. Ook nieuwe mensen zijn welkom. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld een mooi gesprek gehad met een groep mensen die specifiek uren gaat bidden voor de jeugd en de jeugdzorg.

Twee samenbindende activiteiten


We organiseren twee samenbindende activiteiten per maand. Als eerste, op de 2de maandag van de maand het gebed voor Empowered21. Dat Elke inwoner van Den Haag een ontmoeting krijgt met Jezus Christus.

En dat het lichaam van Christus actief is in het dagelijks getuige zijn van Jezus! Als tweede (zie flyer hieronder) organiseren we 1x per maand op vrijdagavond een aan

biddingsavond (PURE AANBIDDING). Om samen God te aanbidden.

Tegelijkertijd is dit een mooie plek voor mensen om kennis te maken met JHOP.

Voor nu: We zijn in een transitie. Maar wat kunnen we doen we in de tussentijd?

  • Bidden voor de toekomst van JHOP en indien mogelijk ook financiële ondersteuning. Ook de financiën lopen helaas terug en hier staat geen grote buffer tegenover. Maak gebruik van onze link om een (kleine) financiële investering te doen.
  • Bid voor de leden van de transitiegroep dat ze mogen verstaan wat de wil is van de Vader als het gaat om de toekomst van Jhop.
  • Kom als je kan naar de avonden die we organiseren en tracht zelf ook bv een gebedsuur te vullen.
  • Laten we blijven bidden voor o.a. de stad Den Haag en de politiek maar ook voor de oorlogen en al het onrecht wat er plaatsvind.
  • We houden je op de hoogte. En stel gerust vragen n.a.v. deze update.

Groet, namens het bestuur en transitieteam.

Johan den Hartogh