Onze loofhutten om ons m(w)eer in verwachting op God te richten

…allen die naar zijn komst hebben uitgezien (2 Tim 4:8)

Deze uitspraak van Paulus raakt me vaak. Ik herken me er heel regelmatig in: ‘Ik zie uit naar Jezus’. Dat Hij terugkomt. Dat Hij afrekent met het kwaad. Maar ook dat we elkaar in de ogen kunnen kijken. Dat we uren lang boswandelingen gaan maken etc.

De centrale boodschap nu nog van Jezus is: ’de tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie’ (Marcus 1:15). Je kunt niet bepaald zeggen dat we leven in de vurige verwachting, waar we volgens de Here Jezus in moeten leven. Het zou dan ook niet gek zijn dat wij ook nu loofhutten bouwden om ons te doen beseffen dat we op pelgrims- doortocht reis zijn om af te kicken van ons aardgerichte welvaartsdenken. Dit aardegericht denken is volgens mij een oorzaak dat de vensters van de hemel gesloten worden.  Mag het Loofhuttenfeest echt een feest worden.  Dat onze loofhutten ons m(w)eer in verwachting op God te richten. Dat we Zijn koninkrijk NU verwachten. dat we Hem nu verwachten en straks op de wolken.

We zijn onderweg…