Op onze knieën – bidden – Corona virus

Ga jij ook op je knieën? Wat te bidden? (Zie video hieronder)

  • Wij belijden namens ons volk de zelfgenoegzaamheid waarbij wij menen God niet nodig te hebben (volgens het principe van ‘vereenzelvigende schuldbelijdenis. Dan. 9:20).
  • Wij belijden ook de levenshouding van ‘vrolijk zijn, want morgen sterven wij’, en ook ons vertrouwen op ‘Mammon’.
  • Ook belijden wij elke lauwheid en ‘sluimergeest’ onder gelovigen.
  • Wij bidden dat de Heer de zelfgenoegzaamheid, humanistische trots en ‘geestelijke slaap of sluimering’ breekt.
  • Wij bidden dat er in Nederland een honger en passie naar God doorbreekt en groeit, en een grote oogst van nieuwe gelovigen volgt.
  • Wij bidden vervolgens vrijmoedig en met volharding dat het corona virus ons land niet overweldigt, maar dat God deze dreiging afwendt.
  • Tot slot bidden wij dat God in Zijn genade mensenlevens spaart, en ook in economisch opzicht genade over ons heeft. En wij bidden voor wijsheid voor de politieke en medische autoriteiten en gezondheidszorg