Oproep tot bidden en vasten – Vrijdag 30 oktober 2015

Uitnodiging - Vrijdag 30 okt 2015 - Prayer Night

Met een groot gevoel van urgentie schrijf ik deze oproep met de noodzaak om samen als kerken in eenheid te gaan bidden. De bijbel zegt in 2 Kronieken 7 vers 14, Wanneer mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. En Psalm 50 vers 15 zegt: Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.’

Met dit in het achterhoofd, wil ik u namens het bestuur van de Raad van Internationale Kerken in Den Haag (Council of International Churches of The Hague) uitnodigen om mee te doen aan een week van bidden en vasten met zoveel mogelijk kerken in de stad.

Gegevens:

Week: Maandag 26 – Vrijdag 30 oktober 2015

Gezamenlijk moment: Vrijdag 30 oktober 2015

Tijd: 21:00 – 1:00 uur

Locatie: Komt binnenkort

Tijdens de week van maandag tot en met donderdag willen we u vragen om in uw eigen kerk te bidden. We bidden hierdoor op verschillende plaatsen in de stad. Maar op vrijdag 30 oktober, we willen bij elkaar komen op één locatie vanaf 21:00 uur tot 1:00 uur. We zullen dan gezamenlijk de week van bidden en vasten afsluiten.

Het doel van deze week van bidden en vasten ons vertrouwen in God uit te spreken in een tijd van veel nood en om met elkaar weer bewust te worden van de kracht van gebed. Dat we weer biddende kerken worden.

We zien er naar uit hoe de Heer ons zal verenigen in Zijn werk in deze stad voor nu en in de toekomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pastor Albert Abraham op telefoonnummer 070-3181622

 

.