Opwekking en transformatie

De afgelopen maanden heb ik veel boeken via Marktplaats gekocht over ‘Opwekking’. Het grijpt mijn hart. Ik ben er ook veel over aan het praten met God. Niet alleen in de geschiedenis maar ook nu zijn er ruim 1000 verhalen bekend van dorpen en steden die volledig door God Zijn getransformeerd. Dat zijn overigens vooral niet-westerse landen. Deze verhalen te horen wekt een verlangen op ‘ook mijn stad mag volledig getransformeerd worden’. Een opwekking die een hele stad transformeert is een stad die volledig wordt beïnvloed door Gods koninkrijk.

Rhonda Hughey
We hebben nu al een paar keer een ontmoeting gehad met Rhonda Hughey. Zij is ‘Transformatie-kenner’ en heeft vele gemeenschappen begeleid in diepgaande veranderingsprocessen door de merkbare, bovennatuurlijke Tegenwoordigheid van God. Al meer dan 1000 gemeenschappen uit zeker 45 landen hebben een dergelijke omwenteling meegemaakt. Wat zij met eigen ogen heeft gezien is: 

Oogsten verveelvoudigden, waterbronnen ontsprongen zomaar, verontreinigde rivieren waren opeens schoon, verdwenen diersoorten kwamen weer overvloedig terug, misdaadcijfer helemaal naar beneden, gevangenissen leeg, overgrote meerderheid heeft een levende relatie met Jezus Christus etc. etc.

Een rode lijn
Ik geniet van al die verhalen uit die boeken via Marktplaats. Een rode lijn die ik zie bij de beroeringen in Nederland, de opwekkingen in Wales, Schotland, America, Argentinië, Congo, china en noem maar op, is dat als Gods Zijn Tegenwoordigheid manifesteert in een plaats worden mensen als door magnetisme aangetrokken tot Hem. Door de geschiedenis heen heeft Gods Tegenwoordigheid grote aantallen mensen bij elkaar gebracht om het evangelie te horen. Toen Johannes de Doper preekte in de woestijn kwamen mensen vanuit Jeruzalem en de hele omtrek om zijn profetische boodschap te horen, zich van hun zonden te bekeren en te worden gedoopt. Wat dreef deze mensen? Gods manifeste Aanwezigheid!
Een citaat uit een opwekkingsboekje:

Waar ook maar een echte opwekking plaatsvindt, daar wordt men naar Gods Tegenwoordigheid toe getrokken als naar een magneet. Dat gebeurde toen in de 18de eeuw waar 20.000 mensen zich verzamelden om te luisteren naar John Wesley die sprak over Jesaja 53. Deze zelfde magnetische kracht trok duizenden mijnwerkers naar de velden van Kingswood bij Bristol in 1739 om te luisteren naar de prediking van George Whitefield en John Wesley in het begin van die opwekking. Dezelfde soort magnetische aantrekking trok duizenden naar daarvoor lege kerken in New York City in 1857, in Wales in 1904, in de Hebriden in 1949. Grote aantallen mensen bogen in verootmoediging, beleden hun zonden, toen ze Gods genade en vergeving ontvingen en de vreugde van de redding.

Mensen konden niet langer onverschillig blijven naar God. Ze konden niet langer God zien als ‘irrelevant’. De werkelijkheid van God en Zijn redding was als een magneet met geweldige aantrekkende kracht!

Naast de boeken over opwekking heb ik ook de DvD’s bekeken die George Otis, stichter van de Sentinel Group, uit heeft gegeven onder de naam ‘Transformations’. Video’s met documentaires die verslag doen van verschillende gemeenschappen die bovennatuurlijke verandering hebben meegemaakt. Dit heeft mij verlangend gemaakt om dat ook in mijn stad te zien gebeuren. De vraag is: waarom gebeurt dat op de ene plek wel en de andere plek niet? Wat brengt dit proces in beweging?

Wat ís eigenlijk transformatie van je stad?
Transformatie is het resultaat van toegewijde mensen die zich verenigen in visie en gebed, waardoor de hemelen zich kunnen openen boven hun plaats. Het resultaat is opwekking in de kerk en transformatie van de samenleving.

Volgens George Otis is transformatie:
Een groep mensen of stad waarbij alles onder Gods liefde en Zijn wil is gekomen. Het is een cultuur die volledig wordt beïnvloed door het Koninkrijk van God. Een maatschappij waarin de bovennatuurlijke kracht van God vloeit als van een rivier, of als een stroom lava die alles verandert. Kortom:

Een stad volledig beïnvloed door Gods koninkrijk.

De juiste diagnose
Elke gemeenschap die door God veranderd wordt is uniek in zijn reis daarnaartoe. Je kunt nooit voorspellen langs welke weg de doorbraak zal komen. Maar wel zijn er gemeenschappelijke principes vanuit Gods Woord die dienen als belangrijke fundamenten voor de reis naar Transformatie. Het gedeelte uit 2 kronieken 7 vers 14 is zo’n principe. Zeker bij de huidige transformaties komt dit steeds terug.

Rhonda noemt 2 kronieken 7 vers 13 en 14 ook als een sleutel tot verandering. God spreekt tot Salomo:

Het kan gebeuren dat Ik het volk straf. Dan laat Ik het niet regenen, of Ik laat een sprinkhanenplaag komen, of Ik laat de pest uitbreken.  Maar als mijn volk dan echt spijt heeft en stopt met de slechte dingen die het doet, als de mensen weer tot Mij gaan bidden en weer gaan leven zoals Ik het wil, dan zal Ik vanuit de hemel naar hun gebed luisteren en hun vergeven dat ze Mij ongehoorzaam zijn geweest. Dan zal Ik zorgen dat het weer goed gaat met hun land.

.
Toen ik dit las moest ik denken aan het eerste hoofdstuk van Romeinenbrief in vers 28-31 staat:
Ze hadden geen zin om God te eren. God heeft hen niet tegengehouden toen ze slechte dingen gingen bedenken en doen. Ze zijn oneerlijk, ontrouw, hebzuchtig en gemeen geworden. Ze zitten vol jaloersheid, moord, ruzie, bedrog en wreedheid. Ze roddelen, liegen, beledigen God en scheppen op over zichzelf. Ze weten steeds wel weer wat slechts te bedenken. Ze zijn ongehoorzaam aan hun ouders. Ze zijn onverstandig, onbetrouwbaar, onvriendelijk, haatdragend en liefdeloos.
.
God heeft de mensen die Hem hebben losgelaten overgeleverd aan hun eigen begeerten. Door deze situatie missen we veel van Gods aanwezigheid. Veel mensen leven niet meer met God. Het is goed om de juiste diagnose te stellen. Deze situatie geeft veel ruimte voor de vijand. We zitten midden in een oorlog. Het is in Den Haag net zoals in een maffia stad in Mexico. Dezelfde oorlog. Het ziet er alleen anders uit. We zitten in een geestelijke oorlog. De vijand krijgt veel ruimte. God heeft de mensen overgeleverd aan eigen verlangens. Gevaarlijke situatie. Daarom moet er wat gebeuren. We willen God terug! Laten we eerlijk zijn en de juiste diagnose stellen. Hoe gaat het in onze kerk en onze stad?
.
Het medicijn
Gelukkig geeft God een medicijn: maar als Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen (in eenheid)…zich verootmoedigt …en zij bidden … en zoeken Mijn Aangezicht, dán zal Ik van de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land herstellen (2 Kronieken 7:14)
.
Rhonda ontdekte dat óveral waar kerken, bidders, leiders sámen, in eenheid, zich diepgaand voor God vernederden, dat God daar áltijd is gekomen op een merkbare, bovennatuurlijke manier. 100% garantie! Wat een kans, ook voor óns land! Als mijn volk. Dus niet eens de hele stad. Als Zijn zonen en dochters gaan bidden! Daar zoekt God naar. Wij verlangen naar een verenigde, toegewijde en biddende kerk in Den Haag. Samen met alle kerken in Den haag gaan bidden en aanbidden.