Over Gebedshuis Den Haag JHOP 

Het huis van gebed in Den Haag heet Justice House of Prayer (JHOP). JHOP is een interkerkelijke groep mensen die verlangt naar de transformatie van onze stad. Met andere woorden dat het koninkrijk van God de meeste invloed heeft in onze stad. Onze droom is dat er uiteindelijk dag en nacht aanbidding en voorbede in Den Haag zal zijn. JHOP is geen kerk. We stimuleren mensen om deel te zijn van een lokale kerk. Wat wij doen is het bij elkaar brengen van mensen uit veel verschillende kerken. Met deze groeiende groep mensen komen we bij elkaar voor aanbidding, trainingen en voorbede.

Aanbidding

Elke maandagavond komen we samen met als hoofddoel God te aanbidden door muziek, woorden en diverse andere creatieve uitingen. Een avond ruim de tijd met God. In 1 Thessalonicenzen 5 vergelijkt de bijbel de Heilige Geest met een vuur. En we worden aangemoedigd om de Heilige Geest niet te doven. Met deze avonden van aanbidding willen we een bijdrage leveren om het vuur van de Heilige Geest in ons binnenste heet te houden. Dat God het centrum blijft van ons bestaan!

Voorbede

We doen veel voorbede voor Den Haag. We hebben ons verdiept in de opwekkingen die God in het verleden heeft gegeven. We zijn geraakt door de opwekkingen en transformaties van dorpen en steden die God vandaag de dag geeft. Dit heeft bij ons geloof gegeven dat ook Den Haag opnieuw een opwekking zal beleven. En er is een groeiend geloof dat ook deze stad door God getransformeerd zal worden. En daarom is dit van JHOP ook een hoofdfocus in onze voorbede.

Daarnaast bidden we specifiek voor onze overheid. Als kerken van Den Haag leven we in de stad waar de tweede kamer is gezeteld. Elke dinsdagmiddag bidden we in het gebouw van de Tweede Kamer. In samenwerking met verschillende Kamerleden strijden we voor recht.

Trainingen

Onze trainingen zijn gericht op de transformatie van onze eigen harten. In de wetenschap dat de transformatie van onze stad begint bij de transformatie van ons eigen hart. Hoeveel ruimte krijgt God in onze levens? Zijn we volop beelddragers? Hoe zijn we dagelijks ambassadeurs van het Koninkrijk van God?

Wij geven ook regelmatig trainingen over intimiteit met God. Hoe worden we hechter met God? Hoe kunnen we groeien in het herkennen van Zijn stem, hoe organiseer ik een goede binnenkamer en hoe wandel ik met God?

Als tweede willen we mensen helpen groeien in de identiteit die we hebben in Christus. Hoe ziet God jou? Geloof je dat hij jou ziet als een zoon, een erfgenaam, heilig, kracht etc.? Specifiek gaan we ook in op welke kleur jij mag brengen in deze wereld. Welke kleur heeft God jou gegeven?

En als laatste richt deze training zich op het verder ontwikkelen van de autoriteit die Jezus Christus Zijn volgelingen heeft gegeven. Kortom:

Door intimiteit met God ontdekken we wie Hij is maar we leren ook hoe Hij ons ziet. Als Vader bevestigt Hij onze identiteit. En dat geeft autoriteit, zelfvertrouwen, uitstraling, gezag, invloed, je valt op, je neemt je plek in.

Den Haag

Den Haag, een stad in ontwikkeling, een plek van uitersten. Onze stad herbergt onder andere het Vredespaleis, het hoofdkantoor van Shell (het grootste bedrijf van de wereld) en het nieuwe onderkomen van het International Criminal Court, de Nederlandse regering, de vele ambassades en nog veel meer. Den Haag als internationale stad voor vrede en recht heeft grote ambities om een belangrijke speler te worden op het wereldtoneel.
Maar we zien ook een andere kant: 70% van de jongeren is van allochtone afkomst. Er zijn wijken met 90% mensen van niet-Nederlandse afkomst. Vanwege hoge werkloosheid (in bepaalde wijken 40%) kan de spanning snel hoog oplopen. Den Haag staat bekend als een belangrijk knooppunt voor mensenhandel. Er worden steeds meer moskeeën en hindoeïstische tempels gebouwd waarvan de gebedstijden goed worden bezocht.

Te midden van deze ontwikkelingen horen wij de roep van God:

Aanbid Mij! Verhoog de Naam van Mijn Zoon Jezus! Roep aanbidders en bidders bij elkaar. Roep Mij aan voor recht. Wees waakzaam, volhard in geloof, wees sterk en moedig! (1 Kor 16:13-14).

We houden van Den Haag en zien ernaar uit dat God zaken die krom zijn recht zet. Er zijn gelukkig veel initiatieven in Den Haag die dit handen en voeten proberen te geven. Wij ervaren een roeping om gebed en aanbidding toe te voegen als een motor onder alles wat er al gaande is in Den Haag. Door te bidden zeggen we dat wij beperkte mensen zijn en dat God veel verder gaat dan ons menselijk kunnen. Daarom is onze visie:

“When we worship and pray as one, God will bring justice to our city”

Heb jij ook het verlangen naar opwekking en transformatie van jouw eigen hart en jouw stad Den Haag?

Neem contact op, en ga dit avontuur met ons aan!

Internationaal
Met name in Amerika zijn er ook JHOP’s. Justice House of Prayer (JHOP) is een charismatische christelijke organisatie uit Kansas City, die zich richt op voortdurend gebed. Het werd in 2004 door Lou Engle opgericht en heeft nu locaties in vijf Amerikaanse steden. Ze staan in nauwe samenwerking met het International House of Prayer-Kansas City en The Call.
BRON: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Justice_House_of_Prayer