Over vasten – Waarom? Tips!

Over-Vasten-Huis-van-Gebed-DenHaag-Gebedshuis-JHOPWat is vasten?? 

 

Vasten is de vrijwillige onthouding van eten en andere lichamelijke behoeften om geestelijke redenen. Je laat iets staan om een geestelijk doel te bereiken.

Praktische tips:

 • Begin met een positieve instelling. Col 3:23. Doe het met heel je hart – van harte.
 • Denk aan Gods beloften. Bedenk dat je liever Gods beloften wilt dan de vervulling van jouw eigen wens (naar eten of waar je van vast). Vast met een doel en houd je doel voor ogen.
 • Wees op je hoede voor geestelijke aanvallen. Beschouw dit als een compliment, want dan heeft jouw vasten invloed en werkt het. Laat je niet van de wijs brengen: Jac 4:7 en Hebr 11:6 Ontmoediging, neerslachtigheid is heel gewoon. Lees de Bijbel, ga bidden, bid jezelf erdoorheen!
 • Neem extra tijd voor Bijbel lezen en gebed. Het is de bedoeling dat dít je vervulling wordt in plaats van eten.
 • Last van lichamelijke probleempjes zijn gewoon.
  Hoofdpijn omdat je geen koffie drinkt. Duurt hooguit een dag.
  Duizeligheid of misselijkheid: besef je dat er een schoonmaak plaatsvindt. Ga zo nodig even liggen.
  Buikkramp, knorren: drink veel water. Na 3-4 dagen stopt het.
  Vieze adem: zorg voor een kauwgompje.
 • Regelmatig vasten zal je gezond maken en gezond houden. Neem wat beweging en frisse lucht. Dat verfrist en verkwikt.
 • Neem een duidelijk besluit om niet te eten. Je wil en standvastigheid is belangrijk. Die heb je echt nodig. Maar het traint ook je vasthoudendheid!

Verschillende soorten vasten:

Openbaar: zoals in Jona 3:5-10 of Joel 1:14 voor een nationale opwekking.
Persoonlijk; zoals de Here Jezus in de woestijn.

De bijbel en vasten

Zowel in het oude als in het Nieuwe Testament wordt veel verteld over vasten en hoe belangrijk het is.

Oude Testament.

1. Josafath bidt en vast om een aanvallend leger dat veel te sterk is voor hem het hoofd te kunnen bieden. God geeft hem door te bidden en vasten de overwinning. 2 Kronieken 20:3-4.

2. Ezra bidt en vast voor goddelijke bescherming voor een reis van Babel naar Jeruzalem. En God verhoort zijn gebed. Ezra 8:22-23.

3. Nehemia bidt en vast voor de stad Jeruzalem. Zijn bidden en vasten bracht uiteindelijk herstel voor de hele stad. Nehemia 1:4.

4. Esther. Het vasten van Esther speelde een belangrijke rol in de bevrijding die zij voor haar volk verwierf. Esther 4:16.

5. Daniel vastte en bad 3 weken, totdat Gods hemelse boodschappen door de vuurlinies van de vijand waren heen gebroken om een antwoord van God te brengen. Daniel 10:21.

Nieuwe Testament.

1. De profetes Anna diende God onafgebroken in de tempel met vasten en bidden, dag en nacht. Lucas 2:37.

2. Johannes de Doper vastte en hij leerde ook zijn leerlingen dat te doen. Marcus 2:18.

3. Jezus zelf vastte 40 dagen in de woestijn. Mattheus 4:2. En Hij verwacht het ook van ons. Mattheus 6:16 en 17. Jezus gaat ervan uit dat we dat regelmatig doen. Mattheus 9:14 en 15.

4. Ook Paulus vastte. Handelingen 9: 9. Vlak na zijn bekering heeft de apostel Paulus 3 dagen lang gevast.

5. Het boek Handelingen laat zien dat vasten een belangrijk deel uitmaakte in het leven van de eerste gemeente. Door dit vasten zijn de zendingsreizen van Paulus ontstaan. Zie Handelingen 13:2,3 en 14: 23.

Verschillende manieren van vasten.

A. Extreem

Zonder eten en drinken. Dat deed Paulus (Hand 9:9) en Esther (Esther 4: 15-16). Deze vorm van vasten is niet aan te raden, tenzij God je hier heel duidelijk in leidt en dan niet langer dan 3 dagen.

B. Normaal

Wel water drinken, maar niet eten. Zoals Elia (1 Kon 19:8) en de Here Jezus (Luc 4:2)
Je kunt ook een graadje milder vasten door wel verdunde vruchtensappen en bouillon te drinken.
(Wel véél water drinken, want daardoor wordt je lichaam gereinigd van afvalstoffen die vrij komen.)

C. Gedeeltelijk

Zoals Daniel. Smakelijke spijzen eet ik niet. Vlees noch wijn kwamen in mijn mond. (Daniel 10:3)
Je kunt dan wel groentes en fruit eten. Ook een hele mooie manier van vasten.
Of je kan ervoor kiezen je te onthouden van activiteiten zoals: krant lezen, TV kijken, computeren e.d. om die tijd dan te gebruiken voor gebed en Bijbellezen.

Het belangrijkste: Veel water drinken, want dat spoelt je lichaam schoon.

Redenen om te vasten:

 • Om je hart te laten veranderen door God
  Vasten is NIET een manier om God over te halen! God staat al aan jouw kant en kan niet méér van jou houden dan Hij al doet. Bij vasten gaat het om jouw eigen hart! Jouw eigen hart verandert en wordt zachter. Je wordt gevoeliger voor God, en gaat beter de Stem van God verstaan. Je geest wordt scherper, kan scherper waarnemen. Het Woord spreekt meer tot je.
 • Vasten is een manier om je te verootmoedigen voor God. Psalm 35:13, Ezra 8:21, Joh 3:30, Matt 5:3, Filip 2:5-8, Nederigheid is de karaktereigenschap in Jezus waardoor Hij de wereld overwon. Hij was gehoorzaam, gewillig, tot aan het einde. Het was Zijn voedsel om Gods wil te doen. Die houding wil God ook in ons hart bewerken.
  Vasten is ook een uiting van innerlijk berouw of bekering.
  Door vasten verandert ons hart naar Jezus’ hart.
 • Vasten helpt je te groeien in discipline. Spreuk 16:32, Luc 9: 23
  Misschien niet je eerste reden om te vasten, maar het werkt heel goed. Geestelijke discipline en lichamelijke behoeften strijden vaak met elkaar in ons. Je lichaam en eigen behoeften proberen ook tijdens het vasten regelmatig je aandacht te vragen, maar geef niet toe, richt je op God en dat waar je hart écht naar uitgaat. Leg je lichaam en je lusten het zwijgen op. Probeer niet aan eten te denken maar je helemaal op God en Zijn woord te concentreren. En je merkt dat als je doorzet, op den duur die schreeuw van je lichaam verdwijnt.
 • Zo komt de echte vijand aan het licht. Ef 6:12, 1 Joh, 4:4b
  Je gaat ontdekken wie je echte God is: eten of de Heer. Matt 4:4, Fil 3:18
  Ook andere leugens in je denken en je leven gaan naar boven komen. Belijd ze en bekeer je daarvan. En God zal je losmaken daarvan! Zoek hulp waar nodig. Schaam je niet om anderen te vragen voor je te bidden.
  Verkeerde gewoontes verdwijnen. Hebr 12:1
  Angst en twijfel verdwijnen. 1 Joh 4:18, Hand 2: 14-41
 • Het reinigt je. 1 Petr 1:16, 1 Joh 1:9
  Je motieven komen aan het licht. Deut 8:2, 2 Kor 13:5
  Vasten voelt niet altijd leuk of fijn. Wees niet verbaasd als je je af en toe helemaal niet prettig voelt tijdens het vasten, maar houd moed, je gaat zeker prachtige doorbraken beleven. Want God is een beloner van wie Hem ernstig zoeken (Hebr.11:6)
  Dus houd vol! Ga door! God wil je opvoeden. Hebr 12: 5-11
 • Je geloof gaat groeien!! Je krijgt een helderder blijk op de geestelijke wereld en vooral op God! Je ziet hoe werkelijk God is en je geloof in wonderen groeit!
  Het onmogelijke wordt mogelijk. 2 Kron 20: 12b, Esth 4:15-16 De wonderen gaan komen. Lucas 4: 35 en 40
 • Het laat je liefde voor Jezus groeien. Jes 30:18
  Je hart gaat groeien in passie om Hem te leren kennen en voor Hem te leven.
  Je gaat gedoopt worden met vuur. Luc 3:16
 • Het geeft geestelijk inzicht. Luc 2: 36-38, 2 Kron 6:8-23
  Je komt op 1 nivo met God. Jak 4:8, Rom 8:29 en 8:14
  Je krijgt autoriteit om boze geesten te verjagen. Matt 17:21
 • Gods woord gaat veel meer voor je leven. Hebr 4:12, Matt 7: 24-27
  Je gaat ontdekken dat God echt voor je zorgt. Deut 8:4, Jes 46: 3-4
  Je gaat ontdekken wie je bent in Christus. 1 Petr 2:9-10
 • Het maakt je bereid Gods wil te doen. Jes 6:8 Je krijgt oog voor de nood om je heen. Jes 58: 10, Matt 9:37-38
 • Het brengt redding. 1 Tim 2: 1,4, Gen 19:16, Deut 9: 18-20, Ezra 9 en zo, Neh 1:4-6
  Wat Abraham, Mozes, Ezra en Nehemia hebben gedaan, dat zouden wij ook kunnen doen. Hoeveel mensen, volken en landen zouden wij kunnen bevrijden door vasten en gebed? Stel je voor, al die mensen in je straat, op je school, op je werk, in je stad in ons land. God daagt ons uit!
  Ezechiël 22.30 Ik heb zonder resultaat gezocht naar iemand die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen. Iemand die op de bres zou kunnen staan om u te beschermen tegen mijn gerechtvaardigde aanvallen. Maar Ik heb niemand gevonden.
 • Het raakt Gods hart zodat Hij oordeel gaat afwenden. Jona 3:10 Het brengt opwekking. Hand 2:42-47, Matt 28: 19 Het brengt de hemel op aarde. Jes 64: 1-2