Gebedspunt van week 11/2/2019

Weest dus waakzaam, want ge weet niet, wanneer de heer des huizes komt,‘s avonds laat of midden in de nacht, bij het hanegekraai of ‘s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!” (Markus 13:35-37)

Vader in de hemel, wij danken U opnieuw dat U uw barmhartigheid en genade blijft uitgieten over het Lichaam van Christus in Den Haag. Dank U voor uw goedheid en trouw. Uw genade zegeviert altijd over het oordeel (Jakobus 2:13) en U toont uw goedheid aan de nederige (Jakobus 4:6).

Houd ons wakker en alert Vader, laat ons getrouw blijven, wijs en nederig. Help het Lichaam van Christus in Den Haag om een goed beheerder te zijn over de boodschap die U ons toevertrouwd hebt en om het luid en met kracht te verkondigen. Herinner ons eraan hoe gebroken we waren voordat we Christus leerden kennen en raak ons daarmee. Laat onze monden gevuld zijn met lofprijs over uw liefde die U elke dag aan ons laat zien (Psalm 71:8). En laat onze liefde geen abstracte theorie zijn waarover we enkel praten maar laat het een manier van leven zijn, aangetoond door onze liefdevolle daden (1 Johannes 3:18), zodat de wereld onze mooie Heiland, Jezus Christus kan zien.

We bidden dit in Jezus Naam, amen.