Gebedspunt (week van 10/12/2018)

3“Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. 4Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen”. 

Lieve Vader,

U bent de Koning der Koningen en Here der Heren, de almachtige God. We danken U voor uw genade en gunsten op het lichaam van Christus in Den Haag.

We leggen onze broers en zussen in Uw handen en vragen om over hen te waken. Uw woord zegt dat U genade verleent aan de nederigen van hart. Vader, geef ons een nederig hart en help ons om te veranderen en te worden als de kinderen.

Als we toegaan naar de Kerstdagen, zet Uw kinderen dan opnieuw aan om te leren hoe we Uw liefde kunnen laten zien in woorden en daden (1 Joh.3:18). Wij vragen Uw hulp om die eeuwige liefde te kunnen vatten. En wij vragen Uw hulp om elkaar te dienen, gelovigen en ongelovigen, waardoor ze zullen zien en voelen dat Uw liefde onmogelijk te weerstaan is. 

In Jezus’ naam, amen.