Gebedspunt van week 3/12/2018

“De Geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding”‘. (Jes.61:1)
Vanaf het ogenblik dat wij dit hebben gehoord, houden wij dan ook niet op voor u te bidden. Wij smeken God u alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken, zodat gij zijn wil volledig verstaat en een leven leidt dat de Heer waardig is en Hem in alles behaagt. Moogt gij vruchten voortbrengen van actieve goedheid op allerlei gebied en tevens toenemen in de waarachtige kennis van God. (Kol.1:9,10)
Hemelse Vader,
We prijzen U en danken U voor opnieuw een jaar van lofprijs en dankzegging. We danken U voor het wonder om het leven te hebben in deze tijd en dat U bij ons bent tot aan het eind van de tijd. Terwijl we deze week een feestje hebben (sinterklaas) bidden we tegelijkertijd dat het lichaam van Christus zich opnieuw zal keren naar de verslagenen van hart, allen die het moeilijk hebben in hun pijn en verdriet en allen die U nog niet kennen.
Lichaam van Christus, we sporen jullie in liefde aan om het evangelie te brengen aan degenen wiens harten gebroken zijn, om de vrijheid in Christus openlijk te verkondigen aan hen die gebonden zijn en te bidden dat vrijheid mag komen voor hen die gevangen zitten. Heilige Geest, we bidden dat U harten opnieuw aanvuurt om te bidden voor de gelovigen in de kerken van Den Haag waardoor ze gevuld zullen worden met de kennis van Uw wil, en geestelijke wijsheid en inzicht zullen ontvangen. En om zo te wandelen dat het Jezus behaagt, vruchtdragend in elk goed werk en de kennis van God zal toenemen.
Vader, bereid uw kerk voor op de dingen die gaan komen in 2019.
In Jezus’ naam, amen