Gebedspunt van de week 26/11/18

Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn. Zij die slapen, slapen des nachts; en die zich bedrinken, bedrinken zich des nachts. Laten wij die behoren aan de dag, nuchter zijn, toegerust met het pantser van geloof en liefde en met de helm der heilsverwachting. Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven. Blijft daarom elkander bemoedigen en steunen, zoals gij trouwens al doet. (1 Thes.5:5-11)

Goede hemelse Vader,

Wij danken U voor uw genade en kracht aan het lichaam van Christus in Den Haag. Wij blijven de goede strijd voeren voor uw kerk in deze stad.

Wij blijven verkondigen en bidden dat uw kerk in het licht zal wandelen terwijl wij kinderen zijn van de dag. We keren de duisternis de rug toe terwijl we waakzaam en wakker zijn. We zullen ook alert en nuchter zijn. We trekken het pantser aan van geloof en liefde en we vertrouwen in de redding door Christus die ook onze helm is.

We danken U dat U ervoor gekozen heeft ons te redden door de Here Jezus Christus en om niet Uw woede op ons los te laten. Christus is voor ons gestorven waardoor we met Hem mogen leven als Hij terugkomt, of we nou levend zijn of dood. Hou ons wakker en waakzaam en richt onze aandacht op elkaar ter opbouw en bemoediging.

In Jezus naam, amen.