Gebedspunt van week 14/1/2019

Lieve Vader God,

Heilig heilig heilig is uw naam Here God Almachtig, degene die was, die is en die komen gaat. In Psalm 24:1 zegt koning David dat de aarde en alles daarin van God is. De wereld en al haar mensen hoort bij Hem inclusief alle inwoners van Den Haag en Nederland. We bidden dat de vreze des Heren zal worden vrijgezet in dit land. Bereid ons hart voor om wijsheid te ontvangen en om kennis van God te verkrijgen, die resulteert in een juist oordeel en onderscheidingsvermogen. (Spr.9:10)

Voor degenen wier handen en harten puur zijn, Vader, blijf hen trekken om dicht bij u te komen en te blijven. Graaf een put in hun hart die U vult met honger naar U zodat ze willen wandelen met u (Psalm 24: 4).

En voor hen die bij U zijn weggelopen, Here Jezus, vragen wij om hen de rijkdom van Uw genade te tonen.

Voor het lichaam van Christus vragen wij U om die authentieke liefde voor verloren zielen zodat zij leven uit hun identiteit, die verbonden is met Christus. Wij zijn de zichtbare handen en voeten van Hem in deze wereld.

Dank u Jezus, dit vragen wij in Uw Naam. Amen.