Gebedspunt van week 18/2/2019

En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. (2 Chro 07:14)

Glorieuze Vader, wij prijzen Uw Heilige Naam! Laten we doorgaan om U te prijzen omdat U zo te prijzen bent! Alle eer en glorie aan U voor eeuwig en altijd! Hij is de eeuwige Koning, de Onzichtbare die nooit sterft. (1 Tim 1:17).

Wij danken U voor persoonlijke opwekking wat nu al gebeurt en wat er nog gaat komen! Wij danken U voor de Heilige Geest, die het hart van deze natie aan het roeren is. We buigen voor U, bidden en zoeken Uw aangezicht en bekeren ons van onze kwade wegen. Namens de zonen en dochters die zijn weggevallen, God, heb medelijden! Namens die zonen en dochters die lauw zijn, God, heb medelijden! We geven ons land in Uw handen en toon Uw goedheid aan ons, Heer Jezus! Vergeef ons onze zonden en genees ons land.

Nederland heeft U nodig O God! Open de sluisdeuren van de hemel en giet Uw levende water op deze natie! Elke soldaat in het leger van God, sta op!

Dit verklaren wij: We trekken de volledige wapenuitrusting van God aan, zodat wanneer de dag van het kwaad komt, wij standvastig blijven staan en wanneer wij alles hebben gedaan wat mogelijk is, wij steeds gegrondvest blijven in en door U. En we bidden in de Geest op alle gelegenheden met allerlei gebeden en verzoeken. Wij houden dit alles in het achterhoofd, we zijn alert, en blijven altijd bidden voor God’s volk. (Ef 6: 13,18)

In de krachtige naam van Jezus bidden wij, amen!