Gebedspunt van week 19/11/18

Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld! Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is – het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld – het komt niet van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid. (1 Johannes 2:15-17)

Hemelse Vader,

We danken U opnieuw voor het voorrecht om voor uw troon te komen en om het lichaam van Christus in uw handen te leggen.

We bidden dat uw bruid niet de dingen van deze wereld zal liefhebben of alles wat haar wordt aangeboden. Vul uw bruid met uw liefde en trek haar hart naar U toe door de Heilige Geest.

Vader, we bidden dat zij niet zal hunkeren of zien zal naar de lusten van deze wereld. En ook niet dat zij trots zal zijn op haar menselijke daden en bezittingen omdat deze niet van God zijn maar van de wereld. Wij vragen opnieuw om uw genade voor haar zodat zij heilig mag zijn en uw wil zal doen, O Heer.

In Jezus’ naam, amen.