Gebedspunt van week 21/1/2019

Hemelse Vader,

Wij komen voor U met gebogen hoofden en vragen om Uw genade opnieuw te laten zien in Nederland. We hebben Uw zegeningen en Uw gunsten gezien die U over dit land hebt uitgegoten. Toch is niet iedereen op de hoogte van Uw goedheid.

Waarom vreest u Mij niet – godsspraak van Jahwe -, hebt u geen ontzag voor Mij die het strand heeft gemaakt tot de grens van de zee, een blijvende grens die ze nooit overschrijdt? Al rollen de golven aan, het is tevergeefs; al beuken ze, ze overschrijden die niet. (Jer.5:22)

Wij danken U Vader God, dat U niet heeft toegelaten dat de golven de kustlijn van ons land zijn gepasseerd. U hebt dit land in Uw souvereine wil aan de Hollanders gegeven en nu is het een plaats waarin het goed is om te wonen! Help ons om Uw goedheid en de overwinningen die U al deze jaren heeft gegeven te herinneren!

Wij vragen om vergeving dat zovelen van U zijn afgedwaald. We vragen om vergeving dat zij U en Uw leefregels zijn vergeten.

We willen bidden voor de Christenen, de levende stenen, die door God uitgekozen zijn en kostbaar zijn in Zijn ogen. Laat hen verlangen naar de zuivere geestelijke melk die hen een juist begrip geven van hun redding door Christus omdat ze hebben geproefd dat de Heer goed is. (1 Peter 2: 2-4). Wij zeggen, God, bouw ons op tot een geestelijk huis om een heilig priesterschap te zijn en laat ons offers brengen die U welgevallig zijn! (1 Peter 2: 5). Verenig Uw echte discipelen Here Jezus. Richt voorbidders en wachters (op de muren) op die de geestelijke invloeden zullen doorzien en waken en strijden tegen de vijand. Zend Uw legers om de massa aan verloren zielen te oogsten en hen wakker maken die in slaap zijn gevallen. Laat Uw licht de duisternis doorboren! Geef ons de moed en durf om ware discipelen van onze leidsman Christus te zijn. In Jezus’ naam, amen.