Gebedspunt van week 24/12/2018

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en men zal Hem de naam Immanuël geven. Dat is in vertaling: God met ons. (Mattheüs 1:23)

Vader God, wij komen voor Uw troon met dankzegging en een vrolijk hart, omdat U het grootste geschenk van alles hebt gegeven, Uw zoon Jezus Christus, die Immanuel wordt genoemd wat betekent, God is met ons. Breng in onze herinnering de vreugde van het kennen van Uw Zoon Jezus en het wonder om dagelijks met Hem te wandelen.

Naarmate de week vordert en de kerken in Den Haag en in Nederland de geboorte van uw zoon Jezus vieren, benevens de mensen die zijn uitgenodigd deel te nemen aan dit feest, vragen wij U dat wij compassie mogen hebben met hen die U nog niet kennen. Heer van de oogst, wij vragen U ons de bereidheid te geven om het Evangelie te laten klinken. We bidden dat het goede nieuws gepredikt wordt vanaf de kansel, op de straat door middel van acties en campagnes, aan eettafels, op TV, radio en kerstvieringen op internet. Laat uw licht doorbreken in hen met gebroken harten en aan hen die eenzaam zijn. Laat dit een nieuw begin voor hen zijn.

In Jezus naam, amen.