Gebedspunt van week 28/1/2019

Vader God, wij prijzen Uw grote naam en we danken U voor het werk wat U doet in Den Haag. We danken U voor Uw goedheid en liefde die mensen blijft trekken tot U en waardoor velen zich afkeren van de zonde (rom.2:4).Wij bidden dat nog meer mensen zich zullen afkeren van het kwaad en zich zullen wenden tot het licht. En zo ontvangen zij vergeving van zonden en eigenen zij zich een plaats toe in het huisgezin van God (hand.26:18).

We leggen het lichaam van Christus in Den Haag in Uw genadevolle handen. Wij proclameren dat een geloof in wonderen zal opstaan in Uw lichaam! Raak gewillige mensen aan en beweeg in hen die het roer van hun eigen leven in Uw handen hebben gelegd. Open hun oren zodat zij de boodschap die U heeft voor deze wereld zullen verstaan en in actie zullen komen waardoor geloof toeneemt (rom.10:17).Wij herinneren jullie eraan niet enkel het woord van God te horen maar ook te doen (jac.1:22) en zo vrucht te dragen dat past in de cultuur van het God’s Koninkrijk. In Jezus machtige naam, amen.