Gebedspunt van week 7/1/2019

En nu, broeders, smeek ik u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. (Romeinen 12: 1-2 TPT )

Vader God, wij danken U voor onze broeders en zusters in Den Haag die ja hebben gezegd tegen Uw verlossing. Wij danken U voor hun geopende ogen waardoor zij het heerlijke licht van het Goede Nieuws (2 Kor 4: 4 NBV) kunnen zien. Wij vragen om een voortdurende bescherming van hun hart waardoor ze nederig zullen blijven en uw zachte, stille stem kunnen blijven horen. We bidden wat Paulus zei tegen de Romeinen 2000 jaar geleden dat we als familie in Christus de juiste reactie zullen hebben op Zijn glorieuze barmhartigheden en dat wij ons zullen blijven overgeven aan God als een heilig en geurverspreidend offer en zo in Zijn heerlijkheid leven. Laat dit ons ideaal van aanbidding zijn. En laten we ophouden met het imiteren van wat de cultuur om ons heen laat zien. Wij willen getransformeerd worden door de Heilige Geest door middel van een totale hervorming van de manier waarop we denken. Als het lichaam van Christus mogen we onderscheid maken wat Zijn wil is en wat niet Zijn wil is en zo een mooi en bevredigend leven leiden wat goed is in Zijn ogen.  

Laat een ieder van ons in 2019 zo aangeraakt worden door God dat we een licht en zout zijn aan de gebroken mensen in deze wereld. Laten wij dan ambassadeurs zijn van Jezus Christus in ons gezin, op straat, in ons werk, op school en overal waar we gaan.  

Dank u God voor uw genade, dank U Jezus voor uw bloed. In Jezus naam, amen.