Bidden voor degenen in een gezagspositie 20/10/19

Allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen,

voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden.

Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze heiland,

die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.

1 Timoteus 2:2

Here, uw Woord maakt duidelijk dat het belangrijk is om te bidden voor hen in een gezagspositie. Dit zijn mannen en vrouwen die ons land dienend leiden maar ook onze steden en dorpen. Zoals de minister-president, de burgemeester en wethouders maar we kunnen ook denken aan het hoofd van politie, de ziekenhuisdirecteur of degene die gaat over onze uitkeringen. We bidden en vragen U dat zij geleid worden door uw liefde, wijsheid en waarheid. We bidden dat zij tot de waarheid mogen komen die hun harten en motieven zullen zuiveren. Laat uw Woord de meetlat zijn waartegen ze alle beslissingen zullen leggen en beoordelen. We bidden voor recht en rechtvaardigheid in elk departement en dat uw wil hier gedaan wordt zoals in de hemel. Verwijder degenen die opzettelijk onrecht blijven doen maar kies hen uit die van uw Woord houden, die van gebed houden en uw wil zullen doen!

Here, we verlangen ernaar om een rustig en vreedzaam leven te leiden en goede vrucht te dragen in alle waardigheid. Dat is de belofte die U aan ons gegeven heeft als wij bidden voor degenen die gezag uitoefenen! We bidden dit voor Den Haag. We bidden voor een Godvrezende burgemeester die niet bang is om zijn of haar geloof uit te dragen! Laat ook de vrede terugkeren in onze gemeenteraad nadat er een paar mensen in opspraak zijn geraakt. We bidden dat uw Koninkrijk hier gebouwd wordt wanneer we bidden voor specifieke onderwerpen en krachtig bidden voor de gezagsdragers en hun families. Als Gods volk begrijpen we onze geestelijke positie en we handelen daar ook serieus naar. Het is de tegenstander die strijd voert (in de hemelse gewesten en in de mens zelf) en infiltreert door onze leiders heen dus we bidden voor hun bescherming, Vader! Wees nabij hen door onze gebeden en de hulp van engelen. Wij vragen U dit alles in Jezus Naam, amen.