Meer soldaten Heer!

Oh God,
We bidden dat U doorgaat met het opheffen van een leger van gebedstrijders en voorbidders om in de bres te staan en te danken voor alle mensen, voor koningen en voor allen die in autoriteit zijn. Het is in Uw hart dat U wilt dat alle mensen worden gered en tot de kennis van de waarheid komen (1 Tim 2: 1-3). Open ogen en oren, Heer, dat diegenen die U nog willen leren kennen, U persoonlijk leren kennen. Roer de harten van Uw volk, Heer, dat zij beantwoorden aan Uw roeping om te bidden voor de verloren zielen, het Lichaam van Christus, Den Haag en voor Nederland. In Jezus ‘machtige naam, amen.