Loon van de hemel 29/04/19

‘Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk.’ Openbaring 22:12

Here Jezus, we danken U voor de kerken en christenen in deze stad. We danken U dat er veel werk gedaan wordt in uw naam. Er is nog steeds vrijheid om ons geloof te belijden in veel opzichten maar ons verlangen is naar meer! We zijn niet bang voor de duisternis om ons heen maar verspreid uw licht door ons waarvoor de duisternis moet wijken. U heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven maar een Geest van kracht, een Geest van liefde en een Geest in ons denken die scherp, puur en licht is! Zegen iedere voorganger, iedere kerkganger en iedereen die van U houdt en vermenigvuldig daarmee het werk van hun handen. We danken U voor een toename van liefde, hoop en geloof in hun leven en een geweldige, intieme gemeenschap met U.

Zeker, er zijn beloningen voor uw volk volgens de bijbel. U weet wat wij doen met onze handen, onze tijd, gaven en middelen (die tot onze beschikking staan). U zei ook dat geen beloning ons ontsnapt, zelfs als wij een glas water geven aan iemand! Niets ontgaat U maar daar hoeven we niet bang voor te zijn maar laat het ons motiveren om uw liefde vrijelijk uit te delen. Here Jezus, herinner ons eraan dat er een hemels ‘beloningssysteem’ bestaat in uw koninkrijk. U promoveert nooit luie mensen en U tolereert geen enkele andere zonde. Help uw volk om hun prioriteiten scherp te stellen en om alle onnodige ‘bagage’ weg te doen. U wilt ons strategie en tactiek leren als soldaten van het koninkrijk der hemelen zodat we geen vuistvechters zijn die in het luchtledige slaan. Spreek tot uw mensen in deze stad en waar dan ook, om nog iets dieper te gaan in U omdat we de tijd genaderd zijn die U omschrijft als de grote verdrukking. U komt spoedig Jezus!

Deze week, Heer, wijden we onszelf opnieuw toe aan U en andere prioriteiten, zoals familie en werk. We danken U voor uw nabijheid in alles. In Jezus naam.