Ook als organisatie kunt u ons ondersteunen.

U kunt ons praktisch (bijvoorbeeld door materialen), financieel of op allerlei andere terreinen ons helpen.

Wij hebben oog voor de samenleving en willen graag aan diverse projecten gaan werken / opstarten om sociaal betrokken bij de mensen van Den Haag. Denk aan de armoede die er is, de behoefte voor onderdak, opvang van verslaafden. Ook valt te denken aan de minima (voedselpakketten) en de behoefte om ergens terecht te kunnen voor een kop koffie of een soep met een broodje.

Zeker in deze tijd van COVID-19 willen we onze betrokkenheid laten zien en roept God ons op om dit te doen. In de komende periode zullen we dit verder uitwerken. Wilt u al betrokken worden en met ons meedenken?

Want ik redde de ellendige die om hulp riep, de wees en hem die geen helper had …en het hart der weduwen deed ik jubelen…tot ogen was ik voor de blinde, en tot voeten voor de kreupele; een vader was ik voor de armen…
(Job 29:12-16)