Onze trainingen zijn gericht op de transformatie van onze eigen harten. In de wetenschap dat de transformatie van onze stad begint bij de transformatie van ons eigen hart. Hoeveel ruimte krijgt God in onze levens? Zijn we volop beelddragers? Hoe zijn we dagelijks ambassadeurs van het Koninkrijk van God?

Wij geven ook regelmatig trainingen over intimiteit met God. Hoe worden we hechter met God? Hoe kunnen we groeien in het herkennen van Zijn stem, Hoe organiseer ik een goede binnenkamer en hoe wandel ik met God? Als tweede willen we mensen helpen groeien in de identiteit die we hebben in Christus. Hoe ziet God jou? Geloof je dat hij jou ziet als een zoon, een erfgenaam, heilig, kracht etc.?

Specifiek gaan we ook in op welke kleur jij mag brengen in deze wereld. Welke kleur heeft God jou gegeven? En als laatste richt deze training zich op het verder ontwikkelen van de autoriteit die Jezus Christus Zijn volgelingen heeft gegeven.

Kortom: Door intimiteit met God ontdekken we wie Hij is maar we leren ook hoe Hij ons ziet. Als Vader bevestigt Hij onze identiteit. En dat geeft autoriteit, zelfvertrouwen, uitstraling, gezag, invloed, je valt op, je neemt je plek in.