Verhouding huis van gebed en lokale kerk

Logo-JHOP-kerken-in-DenhaagHet huis van gebed JHOP staat niet los van de lokale gemeente. Het huis van gebed wil juist de kerk van Den Haag dienen. We vinden het daarom belangrijk dat dit initiatief gedragen wordt door leiders, voorgangers van lokale kerken. Er staan heel wat leiders, pastors, voorgangers en predikanten achter JHOP en men ziet het als een gave van God aan onze stad, voor deze tijd. Met name om gebed in heel veel kerken en in harten van mensen weer op de kaart te zetten.

We moedigen als JHOP altijd mensen aan om deel te zijn van een lokale kerk. En we moedigen lokale kerken aan om mensen binnen hun kerk die een interkerkelijk hart hebben en een hart hebben voor gebed en aanbidding namens hun kerk betrokken te zijn bij JHOP.

Uitspraken

Door het verleden te bestuderen is het duidelijk geworden dat gebed de basis was voor opwekkingen en oplevingen.

De Here Jezus bouwt Zijn Huis, samengesteld uit mensen uit elke tong, geslacht en stam (Efeziërs 2:19-22).

Ware reformatie, revival, en revolutie in onze stad en de natie zal alleen worden geboren uit een geestelijke verschuiving en dit kan alleen gebeuren wanneer we de spirituele sfeer en machtsstructuur hebben veranderd door aanhoudend gebed en vasten. En daartoe is JHOP opgericht.