Voorbede en Gods taal

Het bidden in nieuwe talen (klanktaal) is enerzijds een taal van intimiteit, maar dat niet alleen! Soms kun je ervaren dat het te maken heeft met voorbede! Soms weet je in je verstand voor welk onderwerp je in je geestelijke taal voorbede doet, maar niet altijd. Ondanks dat je niet altijd weet waarvoor je bid is het goed om in nieuwe talen te bidden.
En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; Efeziërs 6:18 Ik zal bidden met mijn geest, 1 Corinthiërs 14:15 Belemmert het spreken in tongen niet. 1 Corinthiërs 14:39