Voorbede in het neerhalen van leugens (in denken en gevoel)

De geestelijke strijd richt zich voornamelijk op het bestrijden van leugens in onze gedachten en emoties. Het zijn vaak bolwerken van leugens die gelovigen weerhouden om dieper te groeien in hun bestemming.
Behalve door krachtig onderwijs kunnen we ook door voorbede deze leugens neerhalen. In onzelfzuchtige voorbede kunnen we dankzij Gods genade overwinnend strijden tegen de leugenbolwerken in de ziel van mede broeders/zusters.
De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. 2 Korinthe 10:4
Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Zodra blijkt dat u volledig gehoorzaamt, zal ik deze wapens blijven gebruiken tegen elke ongehoorzaamheid, die nog de kop opsteekt. 2Korinthe 10 4 HB