Voorbede voor doorbraak in omstandigheden

In alle nederigheid vraagt Paulus een aantal keer aan gemeentes om hem te hulp te komen in voorbede. Hij vraagt heel specifiek om ze willen bidden in verandering en doorbraak in omstandigheden. Hij loopt in zijn bediening tegen muren op! Voorbede is dus ook gericht op het biddend strijden om belemmeringen en barrières te veranderen ten bate van Gods Koninkrijk.
Bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus. Kol 4:3
Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u. 2 Thes 3:1