Voorbede voor geestelijke volwassenheid en discipelschap

Er is ook een vorm van voorbede wat gericht is op de geloofswandel van broeders en zusters. Een leven van heiligheid en volwassen discipelschap. Juist wanneer we weten dat mede gelovigen door een zeer moeilijke tijd gaan is het Gods verlangen dat we bidden
voor genade en leven. Als we weten dat die ander zijn doel mist door zich bezig te houden met foute dingen is het belangrijk dat we Gods goede bedoelingen over hem/haar uitbidden.
Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. Hebreeën 13:18
Als iemand zijn broeder ziet zondigen….. moet hij bidden en God zal hem het leven geven. 1 Joh 5: 14