Voorbede voor verdieping in relatie en gemeenschap met GOD

In de gemeente van Efeze gingen er veel dingen goed. Paulus was daar ook enorm dankbaar om. Maar het kan altijd beter. Dat was de reden dat Paulus tijd apart zette om God knielend te vragen om nog meer openbaring voor de Gemeente in Efeze. Paulus gebeden waren niet negatief gericht, maar positief van karakter. Het was zijn diepe passie dat gelovigen nog meer groeiden in intimiteit en gemeenschap met de Vader van Heerlijkheid.
U gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen. Efeze 1:16.17
Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens! Efeze 3:14,15